ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

1.193 Lượt xem

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ THAM GIA GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2022-2023

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

MÔN GIẢNG DẠY

GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI (từ các quốc gia dùng tiếng anh phổ biến)

1

Mr. Blake Paul Francis

Cử nhân

Speaking

2

Ms. Olga Khmelevskaia

Cử nhân

Speaking

GIẢNG VIÊN TRONG NƯỚC

3

Nguyễn Thị Hồng Dung

Thạc sĩ

English Skills in Business

Reading

Tiếng Anh

Speaking

Thực tập tốt nghiệp

4

Phạm Thị Ngọc Thúy

Cử nhân

Tiếng Anh

Reading

5

Lê Phương Bình

Thạc sĩ

Nghiệp vụ văn phòng

6

Trần Thị Kiều Hạnh

Thạc sĩ

Teaching Methodology

Writing

Tiếng Anh

Translating

Pronunciation Practice

7

Trương Thị Ngọc Thu

Cử nhân

Translating

Grammar

Tiếng Anh

General English

Listening

Thực tập tốt nghiệp

8

Trần Duy Lâm

Thạc sĩ

Kỹ năng giao tiếp
và Văn hóa doanh nghiệp

9

Nguyễn Thị Thanh Bình

Thạc sĩ

Listening

10

Phạm Văn Dũng

Thạc sĩ

Nghiệp vụ văn phòng

11

Lã Thị Kim Ngọc

Cử nhân

Speaking

 

khoaNgoaiNgu
Gọi 0977 65 66 69