THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM HỌC 2023-2024

Ngày tạo 27/10/2023

 -  5.771 Lượt xem

Thông báo số 157/TB-CĐBC ngày 24/10/2023 về việc đóng học phí môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2023-2024

phongketoan
x

 

Gọi 0977 65 66 69