GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI NGỮ

5.350 Lượt xem

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, Quận 7,Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 54135031
Email: nlpoanh@ctim.edu.vn
Fb: https://www.facebook.com/ngoaingu.ctim.edu.vn
 

 

 

GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI NGỮ
 
Khoa Ngoại ngữ CTIM được thành lập vào năm 1999 ngay sau những năm thành lập trường, với nhiệm vụ đào tạo sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và sinh viên không chuyên với thời gian chuẩn cho hệ cao đẳng chính qui là 2.5 năm.
                                                                            
* NHIỆM VỤ
 
Khoa Ngọai ngữ có nhiệm vụ:
  - Đào tạo cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh
  - Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo và kế hoạch chung của Nhà trường.
  - Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình các môn học, thẩm định chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy.
  - Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng kế hoạch thực tập cho sinh viên thuôc khoa.
  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng , nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các giảng viên thuộc khoa.
  - Quản lý giảng viên, sinh viên thuộc khoa .
  - Giảng dạy tiếng Anh căn bản cho sinh viên các khoa không chuyên ngành tiếng Anh.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
 
* MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 
 Đào tạo sinh viên có khả năng sử dụng tiếng Anh trong các lĩnh vực dịch thuật, kinh doanh thương mại, hành chánh văn phòng, giáo viên dạy tiếng Anh. Khi ra trường, sinh viên là lực lượng lao động có tri thức khoa học, phẩm chất đạo đức và năng lực nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu về nhân lực cho xã hội.
 
khoatienganh
Gọi 0977 65 66 69