HIỆN TƯỢNG SIÊU DẪN TRONG LƯỚI ĐIỆN

784 Lượt xem

Giảng viên : ThS Nguyễn Thị Nguyệt Hoa

Siêu dẫn là một hiện tượng vật lí xảy ra đối với một số vật liệu ở nhiệt độ đủ thấp và từ trường đủ nhỏ, đặc trưng bởi điện trở bằng 0 dẫn đến sự suy giảm nội từ trường (hiệu ứng Meissner). 

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69