HỌC PHÍ KHÓA 25 KHOA KINH TẾ

1.224 Lượt xem

Phòng Kế toán - tài vụ công bố học phí khóa 25 khoa Kinh tế. Bao gồm các ngành: Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị marketing, Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Logistics và Thương mại điện tử.

- Học phí ngành Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị marketing

- Học phí ngành Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Học phí ngành Tài chính ngân hàng

- Học phí ngành Kế toán

- Học phí ngành Logistics 

- Học phí ngành Thương mại điện tử

phongketoan
Gọi 0977 65 66 69
x