HỌC PHÍ KHÓA 26 KHOA CÔNG NGHỆ

Ngày tạo 20/03/2024

 -  672 Lượt xem

Phòng Tài chính - Kế toán công bố học phí Khóa 26 Khoa Công nghệ. Bao gồm ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

- Học phí ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Học phí ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

phongketoan
x

 

Gọi 0977 65 66 69