HỌC PHÍ KHÓA 26 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày tạo 20/03/2024

 -  430 Lượt xem

Phòng Tài chính - Kế toán công bố học phí khóa 26 khoa Công nghệ thông tin. Bao gồm ngành: Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa.

- Học phí ngành Công nghệ thông tin

- Học phí ngành Thiết kế đồ họa

phongketoan
x

 

Gọi 0977 65 66 69