HỌC PHÍ KHÓA 26 KHOA KINH TẾ

Ngày tạo 20/03/2024

 -  619 Lượt xem

Phòng Tài chính - Kế toán công bố học phí khóa 26 khoa Kinh tế. Bao gồm các ngành: Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị marketing, Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Logistics và Thương mại điện tử.

- Học phí ngành Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Marketing

- Học phí ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Học phí ngành Tài chính ngân hàng

- Học phí ngành Kế toán

- Học phí ngành Logistics

- Học phí ngành Thương mại điện tử

phongketoan
x

 

Gọi 0977 65 66 69