Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên năm 2019, mức độ hài lòng, ý kiến của nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo

Ngày tạo 11/03/2020

 -  2.818 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình việc làm  của sinh viên tốt nghiệp năm 2019, mức độ hài lòng, ý kiến của nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo

THỊNH - CTSV
x

 

Gọi 0977 65 66 69