KHỚP NỐI TRỤC CÁC-ĐĂNG

Ngày tạo 28/03/2023

 -  2.959 Lượt xem

Giảng viên: KS. Phan Thành Tưởng

Khớp nối các-đăng có chức năng truyền lực moment giữa các cụm của hệ thống truyền lực hoặc giữa những cụm đặt cách xa nhau.

Khớp các-đăng là một dạng khớp nối đàn hồi. Khớp các-đăng là chi tiết máy của cơ cấu đặc biệt.


 

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69