Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy móc thiết bị và 5S trong sản xuất

Ngày tạo 06/06/2022

 -  1.424 Lượt xem

Ngầy 31/5/2022, Khoa Công nghệ tổ chức buổi Báo cáo chuyên đề "Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy móc thiết bị và 5S trong sản xuất" cho sinh viên Khóa 23 ngành Cơ khí.

Một số hình ảnh buổi báo cáo chuyên đề.

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69
x