Ký túc xá Cao đẳng CTIM tiếp nhận sinh viên lưu trú từ 25/02/2022

Ngày tạo 22/02/2022

 -  5.577 Lượt xem

Ký túc xá Cao đẳng CTIM thông báo tiếp nhận sinh viên lưu trú từ 7h00 sáng ngày 25/02/2022

Nhà trường thông báo về việc tiếp nhận sinh viên lưu trú Ký túc xá (KTX) năm học 2021-2022 cụ thể như sau: 

I. Đối tượng: Sinh viên Khóa 22, Khóa 23
 
II. Thời gian - Hình thức tiếp nhận
 
1. Thời gian KTX sẽ mở cửa đón các em bắt đầu từ 7h00 ngày 25/02/2022 (thứ Sáu).
 
2. Hình thức tiếp nhận 
 
- Đối với sinh viên Khóa 22: sinh viên đã có tên trong danh sách được công bố ở group sinh viên KTX, đóng phí lưu trú theo quy định tại Mục III-3 (bắt đầu từ ngày thông báo); liên hệ Văn phòng trực KTX (bắt đầu từ 7h00 ngày 25/02/2022, thứ Sáu) để làm hồ sơ và nhận phòng. 
 
- Đối với Tân sinh viên khóa 23: sinh viên đăng ký vào ở KTX bằng 2 hình thức:
 
+ Sinh viên liên hệ trực tiếp Văn phòng trực KTX để đăng ký, làm hồ sơ và nhận phòng (bắt đầu từ 7h00 ngày 25/02/2022, thứ Sáu); 
+ Sinh viên đăng ký qua link sau (bắt đầu từ ngày thông báo): 
 

 
III. Hồ sơ đăng ký và phí lưu trú Ký túc xá 1. 
 

 

 
 
Sinh viên CTIM dọn đồ vào Ký túc xá

 

III. Hồ sơ đăng ký và phí lưu trú Ký túc xá 1. 
 

 

Phòng Truyền thông CTIM
x

 

Gọi 0977 65 66 69