LỆNH NỘI SUY CUNG TRÒN TRONG CNC

Ngày tạo 19/02/2024

 -  6.038 Lượt xem

Đối với lệnh nội suy cung tròn trong CNC thì có ý nghĩa tương đối giống nhau trong cả lập trình phay CNC và lập trình tiện CNC, cả hai đều có ý nghĩa...

 

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69