Lịch thi học kỳ 2 (2022-2023) - Lần 2

Ngày tạo 29/04/2023

 -  4.509 Lượt xem

Trường Cao đẳng CTIM thông báo lịch thi học kỳ 2 (2022-2023) - Lần 2 như sau:

1. Thời gian thi: Từ 15/05/2023 đến 19/05/2023 (đính kèm)

2. Lệ phí: 150.000đ/01 môn học

3. Thời hạn nộp lệ phí: 11/05/2023 Xem tiếp

(Lưu ý: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin đào tạo (online.ctim.edu.vn) để xem chi tiết về môn thi, phòng thi, giờ thi, ngày thi.

Những sinh viên chưa thấy lịch thi hoặc chưa có tên trong danh sách dự thi, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng từ ngày 05/05/2023 đến ngày 10/05/2023 để được bổ sung)

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x