Lịch khai giảng và danh sách sinh viên trình độ cao đẳng học GDQP-AN năm 2021

8.127 Lượt xem

Lịch khai giảng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Đối tượng: Sinh viên trình độ Cao đẳng Khóa 20,21,22 và Khóa 23

Hình thức học: trực tuyến

Lịch khai giảng GDQP-AN, click tại đây

1.Học phần Lý thuyết: Thời gian học bắt đầu từ 00:00 giờ ngày 22/11/2021 đến 23:50 ngày 01/12/2021

  Hình thức học: học trực tuyến trên phần mềm của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (TTGDQP-AN) Trường Quân sự Quân khu 7.

2.Học phần Thực hành: TTGDQP-AN Trường Quân sự Quân khu 7 sẽ có thông báo chi tiết sau.

Một số lưu ý:

- Chủ nhật, ngày 21/11/2021, TTGDQP&AN trường Quân sự Quân khu 7 sẽ thông báo chính thức về thời khóa biểu trực tuyến và hướng dẫn sinh viên cách đăng nhập vào hệ thống học trực tuyến với tài khoản được cấp (qua thông tin cá nhân SV).

- Trong quá trình học, sinh viên có thể tương tác với TTGDQP&AN trường Quân sự Quân khu 7 (đặt các câu hỏi hoặc viết bình luận, cảm nhận, đánh giá…).

- Trung tâm quản lý theo dõi tiến độ học tập của từng sinh viên, những sinh viên vi phạm nội quy học tập, tùy theo mức độ vi phạm, Trung tâm có thể nhắc nhở, cảnh cáo hoặc buộc thôi học môn GDQP&AN. Sinh viên bị buộc thôi học Trung tâm sẽ thông báo về Trường.

- SV xem danh sách học GDQP-AN click tại đây.

 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69