MẠCH KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP 1 ĐỘNG CƠ - ĐẤU NỐI MẠCH ĐỘNG LỰC, ĐIỀU KHIỂN

1.938 Lượt xem

MẠCH KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP 1 ĐỘNG CƠ

Phần 2. ĐẤU NỐI MẠCH ĐỘNG LỰC, MẠCH ĐIỀU KHIỂN TRÊN THIẾT BỊ THỰC TẾ.

Yêu cầu: Mạch điều khiển và mạch động lực

  • Khi có nguồn cấp cho mạch điều khiển đèn vàng sáng
  • Nhấn ON, động cơ hoạt động, đèn xanh sáng
  • Nhấn OFF, động cơ dừng, đèn xanh tắt
  • Khi bị quá tải, động cơ dừng, đèn đỏ sáng

Xem tại đây:

 /Media/files/PH%E1%BA%A6N%202_%20%C4%90%E1%BA%A4U%20N%E1%BB%90I%20M%E1%BA%A0CH%20%C4%90%E1%BB%98NG%20L%E1%BB%B0C%2C%20M%E1%BA%A0CH%20%C4%90I%E1%BB%80U%20KHI%E1%BB%82N.pdf

khoacongnghe
x

 

Gọi 0977 65 66 69