MỘT SỐ PHẦN MỀM THIẾT KẾ TRONG NGÀNH CƠ KHÍ

1.001 Lượt xem

Giảng viên: KS. Cao Thế Oanh

Phần mềm chuyên thiết kế mô hình khung dây và bản vẽ dạng 2D, những phần mềm 2D này  khá phổ biến và phù hợp với các kỹ sư cơ khí.

 

 

khoacongnghe
x

Gọi 0977 65 66 69