Mục tiêu của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM)

6.747 Lượt xem

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng các hình thức đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

+ Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng các hình thức đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

+ Thực hiện triệt để phương pháp giảng dạy hiện đại tích cực với phương châm “dạy cách học, phát huy tính chủ động của người học”. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy.

+ Đẩy mạnh NCKH, gắn kết NCKH với đào tạo và phục vụ cho ngành và xã hội.

+ Thực hiện kiểm định chất lượng trường cao đẳng và các giải pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của trường.

+ Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến.

+ Tin học hóa công tác quản lý hành chính, đáp ứng nhu cầu chính quy, hiện đại, tiết kiệm kinh phí và lao động.


CTIM
x

 

Gọi 0977 65 66 69