Ngành điện điện tử

Ngày tạo 26/01/2019

 -  4.077 Lượt xem

Điện điện tử được xác định nằm trong 3 nhóm ngành lựa chọn ưu tiên phát triển trong Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Top 10 ngành có mức lượng khởi điểm cao nhất. Nhưng nhu cầu lao động mới chỉ đáp ứng 55%. Cùng CTIM tìm hiểu nghề này nhé!

Ngành điện điện tử


Điện điện tử được xác định nằm trong 3 nhóm ngành lựa chọn ưu tiên phát triển trong Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Top 10 ngành có mức lượng khởi điểm cao nhất. Nhưng nhu cầu lao động mới chỉ đáp ứng 55%. Cùng CTIM tìm hiểu nghề này nhé!

ngành điện điện tử
Du Guan
Gọi 0977 65 66 69