Ngành xây dựng

Ngày tạo 26/01/2019

 -  1.486 Lượt xem

Nếu kiến trúc sư là người tạo ra bản vẽ thì kỹ sư xây dưng là người hiện thực hóa các bản vẽ đó. Đó là một quá trình lao động cực khổ của các công nhân xây dựng nhưng cũng không thể thiếu bàn tay khéo léo và khối óc tinh tế của kỹ sư xây dựng – người biến những ý tưởng trên giấy vẽ thành hiện thực!

Ngành xây dựng


Nếu kiến trúc sư là người tạo ra bản vẽ thì kỹ sư xây dưng là người hiện thực hóa các bản vẽ đó. Đó là một quá trình lao động cực khổ của các công nhân xây dựng nhưng cũng không thể thiếu bàn tay khéo léo và khối óc tinh tế của kỹ sư xây dựng – người biến những ý tưởng trên giấy vẽ thành hiện thực!

ngành xây dựng
Du Guan
Gọi 0977 65 66 69