Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày tạo 15/03/2023

 -  808 Lượt xem

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
Gọi 0977 65 66 69
x