Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

391 Lượt xem

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
x

 

Gọi 0977 65 66 69