Nguyễn Minh Triển - Cựu HS Võ Thị Hồng, Cà Mau

316 Lượt xem

Bạn Nguyễn Minh Triển cựu sinh viên khóa 20,ngành Cơ khí tại Cao đẳng CTIM, hiện tại bạn đang là Kỹ thuật viên vận hành máy tại Công ty TNHH Khu kỹ nghệ Việt Nhật

nguyen-minh-trien(1).

 

TTTS
Gọi 0977 65 66 69