Quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

1.512 Lượt xem

Quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp theo hình thức chính quy bao gồm: đào tạo liên thông giữa trình độ sơ cấp với trình độ trung cấp và đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng.

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69
x