Quy định về mức đóng phí Ký túc xá và các khoản thu khác áp dụng năm học 2024-2025

Ngày tạo 20/03/2024

 -  382 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-CĐBC ngày 19/03/2024 của Hiệu trưởng Cao đẳng CTIM quy định về mức đóng phí Ký túc xá và các khoản thu khác áp dụng cho năm học 2024-2025 như sau:

phongketoan
x

 

Gọi 0977 65 66 69