[QUYẾT ĐỊNH] Về bổ sung chế độ giảm học phí 15% toàn khóa học cho sinh viên là con người lao động đang làm việc trong các Khu chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vào Điều 19 Quyết định số 181/QĐ-CĐBC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Hồi đồng quản trị Cao đẳng CTIM về ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ

885 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69
x