QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN) NĂM 2020

2.602 Lượt xem

Ngày 31/3/2021 là thời hạn cuối thực hiện việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020

Cán bộ - giảng viên - nhân viên có nhu cầu ủy quyền quyết toán hoặc nhận chứng từ khấu trừ thuế vui lòng đăng ký trước ngày 25/3/2021 tại phòng Kế toán - Tài vụ theo từng trường hợp cụ thể như sau: 

1. Công văn số 05/KTTV ngày 11/3/2021 về việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020 đối với Cán bộ - giảng viên - nhân viên trường CTIM. (click vào đây để xem) (Mẫu ủy quyền đính kèm tại đây)

2.Thông báo số 06/TB-KTTV ngày 11/3/2021 về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2020. (click vào đây để xem)

Thông tin cần cung cấp khi đăng ký xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN bao gồm:

   - Họ tên:

   - Mã số thuế:

   - Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân liên quan mã số thuế:                Ngày cấp:               Nơi cấp

   - Số điện thoại di động: 

Những thông tin trên gửi về địa chỉ email: pbcli@ctim.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp Bà Phạm Bạch Cam Li (SĐT: 028.54135010).

phongketoan
Gọi 0977 65 66 69
x