SINH VIÊN CTIM THAM QUAN DOANH NGHIỆP CÔNG TY FPT TELECOM

Ngày tạo 19/05/2022

 -  2.459 Lượt xem

Nhằm giúp sinh viên được tham quan thực tế mô hình và định hướng nghề nghiệp tại doanh nghiệp, Cao đẳng CTIM phối hợp với công ty FPT Telecom tổ chức buổi tham quan doanh nghiệp.

Nhằm giúp sinh viên được tham quan thực tế mô hình và định hướng nghề nghiệp tại doanh nghiệp, Cao đẳng CTIM phối hợp với công ty FPT Telecom tổ chức buổi tham quan doanh nghiệp.
 
 
 
 
 
 
Phòng CTSV và QHDN
x

 

Gọi 0977 65 66 69