CTIM-Sinh viên ngành Điện-Điện tử, ngành Cơ khí đi thực tập được Doanh nghiệp trả lương.

Ngày tạo 09/03/2020

 -  1.776 Lượt xem

Trong những năm qua, sinh viên ngành Điện-Điện tử, Cơ khí thuộc Khoa Công nghệ Trường CTIM luôn được các Doanh nghiệp trong và ngoài các Khu chế xuất, Khu công nghiệp tiếp nhận đến thực tập. Không những vậy, trong thời gian thực tập sinh viên còn được Doanh nghiệp trả lương, kết thúc đợt thực tập sẽ được Doanh nghiệp tuyển dụng, ký hợp đồng chính thức.

Một số hình ảnh sinh viên Khoa Công nghệ CTIM đi thực tập tại Doanh nghiệp trong và ngoài các Khu chế xuất-Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Công ty Nkkiso - Khu chế xuất Tân Thuận tiếp nhận sinh viên Khoa Công nghệ CTIM đến thực tập

Lãnh đạo Công ty Đức Mỹ tiếp nhận sinh viên Khoa Công nghệ CTIM đến thực tập

Lãnh đạo Công ty MEE - Khu Công nghiệp Hiệp Phước tiếp nhận sinh viên Khoa Công nghệ CTIM đến thực tập

Lãnh đạo Công ty Nhuận Tiến -  Khu Công nghiệp Hiệp Phước tiếp nhận sinh viên Khoa Công nghệ CTIM đến thực tập

Sinh viên Khóa 19 ngành Điện-Điện tử đang thực tập tại Công ty Đức Mỹ

khoacongnghe
Gọi 0977 65 66 69