SINH VIÊN TRƯỜNG CTIM THAM QUAN DINH ĐỘC LẬP – DẤU ẤN LỊCH SỬ NGÀY CHIẾN THẮNG

1.772 Lượt xem

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc Khánh, Phòng Đào tạo phối hợp cùng với Giảng viên bộ môn tổ chức cho sinh viên tham quan, học tập thực tế tại Dinh Độc Lập – Dấu ấn lịch sử Ngày chiến thắng. Đây là nội dung nằm trong Chuyên đề “PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC” thuộc bộ môn Giáo dục chính trị.
 

 
Với mục đích nâng chất lượng dạy và học môn Giáo dục chính trị, tăng cường công tác giáo dục truyền thống, tạo không gian học tập sôi nổi, năng động, đồng thời giúp sinh viên nhận thức được tác động tiêu cực của kinh tế thị trường và âm mưu của các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng vấn đề dân tộc để khuyến khích xu hướng ly khai, ly tâm, gây mất ổn định chính trị, xã hội.  
Thông qua buổi tham quan thực tế giúp sinh viên có niềm tin và tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 
Một số hình ảnh tham quan Dinh Độc Lập:
 
Tập thể và sinh viên lớp tiếng anh chụp hình lưu niệm
Sinh viên lớp Điện Điện Tử chụp hình lưu niệm
 
 
 
 
 
TTTS
Gọi 0977 65 66 69
x