TB 186 Về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đối với sinh viên trình độ cao đẳng từ Khóa 20 đến Khóa 23

Ngày tạo 26/12/2023

 -  972 Lượt xem

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học
Gọi 0977 65 66 69
x