TB khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2023-2024

Ngày tạo 22/09/2023

 -  5.301 Lượt xem

Nội dung thông báo: Xem tiếp

Clip hướng dẫn: Xem tiếp

Trường Cao đẳng CTIM thông báo về việc khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2023-2024 như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên các khóa 23, khóa 24, khóa 25
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/9/2023 đến 24/11/2023 (10 tuần).
3. Cách thức thực hiện: Sinh viên đánh giá trên website https://dghp.ctim.edu.vn (mỗi môn học chỉ đánh giá 01 lần).
4. Hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên qua website:
5. Lưu ý:
-  Sinh viên xem clip hướng dẫn đánh giá môn học tại: https://by.com.vn/bplwP
-  Ý kiến khảo sát sẽ được bảo mật và được sử dụng để nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
-  Tại bước 3, sinh viên lưu ý các môn học sau:
+  Môn học Tin học:  chọn “Khoa Công nghệ thông tin”.
+  Môn học Giáo dục chính trị, Giáo dục thể chất 1, Kỹ năng giao tiếp và văn hóa doanh nghiệp: chọn “Phòng Đào tạo”.
+  Môn Tiếng Anh 1 chọn Khoa “Ngoại ngữ”.

 

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69