TB Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2023-2024

Ngày tạo 01/03/2024

 -  1.181 Lượt xem

Trường Cao đẳng CTIM thông báo về việc khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2023-2024 như sau
1. Đối tượng: Sinh viên các khóa 24, khóa 25
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/02/2024 đến 05/04/2024 (06 tuần).
3. Cách thức thực hiện: Sinh viên đánh giá trên website https://dghp.ctim.edu.vn (mỗi môn học chỉ đánh giá 01 lần).
4. Hướng dẫn thực hiện đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên qua website
 
phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69