Thông báo thay đổi hình thức thi, lịch thi môn học Cung cấp điện và An toàn lao động học kỳ II (2020-2021) - Lần 2

310 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo thay đổi lịch thi môn học Cung cấp điện và An toàn lao động học kỳ II (2020-2021) - Lần 2 như sau

 
1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 22 và sinh viên các Khóa 18, 19, 20, 21 đăng ký trả nợ. (Theo danh sách dự thi tại http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> thông báo).  
2. Hình thức thi: Làm bài thu hoạch.
3. Thời hạn nộp: 
-  Chậm nhất là ngày 26/11/2021 (Thứ Sáu).
- Hoặc sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo   http://online.ctim.edu.vn để xem thời hạn nộp bài thu hoạch môn học Cung cấp điện và An toàn lao động học kỳ II (2020-2021) - Lần 2.
4. Lệ phí thi lại: 130.000 đ (Thông qua ngân hàng)
- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.
- Số tài khoản: 3101 000 240 4908 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Nộp lệ phí thi lần 2 HK2 2020-2021 môn … cho sinh viên … Mã số SV… Khóa … Lớp… 
 
phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69