Thông báo về đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 1, năm học 2022-2023

7.078 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69