Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp (Chính thức) và TB cấp GCN tốt nghiệp tạm thời năm 2020 - Đợt 1

Ngày tạo 05/05/2020

 -  2.929 Lượt xem

Căn cứ vào Quyết định số 50/QĐ-CĐBC ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng Khóa 19 (2017-2020) năm 2020 - Đợt 1.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên đã đóng lệ phí làm bằng tốt nghiệp, khi đến trường làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhớ mang theo biên lai.

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Kế toán

Ngành Tiếng Anh

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69