TB về việc học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2021-2022

1.418 Lượt xem

Căn cứ kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) năm học 2021-2022 như sau:

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69