Thông báo lịch thi Lần 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Ngày tạo 28/05/2022

 -  3.794 Lượt xem

1.  Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 21, Khóa 22, Khóa 23 và sinh viên các Khóa 19, 20 đăng ký trả nợ. (Theo danh sách dự thi tại http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> thông báo)

2. Lịch thi:

-  Theo lịch thi đính kèm (hoặc truy cập http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> lịch thi).

- Hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo http://online.ctim.edu.vn để xem lịch thi học kỳ I (2021-2022) - Lần 2.

3. Lệ phí thi lại: 130.000 đ (Nộp thông qua ngân hàng)

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

- Số tài khoản: 3101 000 240 4908 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung: LP L2 HK1 2021-2022 môn … Họ và tên … Mã số SV… Khóa … Lớp…

(Ví dụ: LP L2 HK1 2021-2022 Quan Tri Hoc Nguyen Van A 2110100001 K23 QT1)

4. Lưu ý:

-     Sinh viên còn nợ học phí thì không có tên trong danh sách dự thi.

-     Sinh viên quên mật khẩu đăng nhập tài khoản cá nhân: Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp để được cấp lại.

-     Sinh viên Khóa 19, Khóa 20, Khóa 21, Khóa 22, Khóa 23 có điểm trung bình chung các điểm kiểm tra của học kỳ I năm học 2021-2022 dưới 5,0 điểm theo thang điểm 10 thì không được tham dự kỳ thi này.

Mọi thắc mắc về danh sách dự thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng (tầng trệt, SĐT: 028.54135028).

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x