Thông báo lịch thi Lần 2 Học kỳ 3 năm học 2021-2022

Ngày tạo 31/08/2022

 -  7.777 Lượt xem

1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 22, Khóa 23 và sinh viên các Khóa 20, 21 đăng ký trả nợ.
2. Lịch thi: 
-  Theo lịch thi đính kèm: Xem
- Hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo http://online.ctim.edu.vn để xem lịch thi học kỳ III (2021-2022) - Lần 2.
3. Lệ phí thi lại: 130.000 đ (Nộp thông qua ngân hàng)
- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.
-  Số tài khoản: 3101 000 240 4908 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
-  Nội dung: LP L2 HK3 2021-2022 môn … Ho và tên sinh viên … Mã số SV…
(Ví dụ: LP L2 HK3 2021-2022 Quan Tri Hoc Nguyen Van A 2110100001)
 

 

phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x