Thông báo Lịch thi Lần 2 học kỳ II năm học 2021-2022

4.227 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo Lịch thi học kỳ II (2021-2022) - Lần 2 như sau:

    Xem tiếp

 

  1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 22, Khóa 23 và sinh viên các Khóa 19, 20, 21 đăng ký trả nợ.
  2. Lịch thi:

-  Theo lịch thi đính kèm.

- Hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo http://online.ctim.edu.vn để xem lịch thi học kỳ II (2021-2022) - Lần 2.

  1. Lệ phí thi lại: 130.000 đ (Nộp thông qua ngân hàng)

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

- Số tài khoản: 3101 000 240 4908 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung: LP L2 HK2 2021-2022 môn … Ho và tên sinh viên … Mã số SV… Khóa … Lớp…

(Ví dụ: LP L2 HK2 2021-2022 Quan Tri Hoc Nguyen Van A 2110100001 K23 QT1)

 

phongkhaothi
x

Gọi 0977 65 66 69