TB về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL), ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5)

Ngày tạo 31/03/2023

 -  3.656 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-CĐBC ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Cao đẳng CTIM về ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2022-2023

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69