Thông báo về việc phúc khảo, khiếu nại điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023

Ngày tạo 23/12/2022

 -  2.127 Lượt xem

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đã tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023.
2. Thời gian: 
-  Thời gian nhận đơn: Từ ngày 19/12/2022 đến 30/12/2022. 
-  Thời gian thông báo kết quả: Ngày 06/01/2023 (Thứ Sáu).
3. Lệ phí: Lệ phí phúc khảo 150.000 đ/01 học phần.
4. các bước: Xem tiếp
 
Download mẫu đơn
phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69