Thông báo phúc khảo, khiếu nại điểm thi kết thúc học phần Học kỳ 3 năm học 2021-2022

1.383 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo về việc phúc khảo, khiếu nại điểm thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau:
1.Đối tượng: Tất cả sinh viên đã tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 3 năm học 2021-2022.
2.Thời gian: 
- Thời gian nhận đơn: Từ ngày 25/07/2022 đến 05/08/2022. 
- Thời gian thông báo kết quả: Ngày 12/08/2022 (Thứ Sáu).
3.Lệ phí: Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/01 học phần
_____________
- Mẫu đơn phúc khảo: Dowload
- Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh điểm (Dành cho sinh viên): Dowload
- Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh điểm (Dành cho giảng viên): Dowload
phongkhaothi
Gọi 0977 65 66 69
x