Thông báo số 95 Về tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên năm học 2019 - 2020 và truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội cho sinh viên

Ngày tạo 29/07/2020

 -  880 Lượt xem

Phòng CTSV và QHDN
Gọi 0977 65 66 69