Thông báo thay đổi lần thứ hai lịch thi học kỳ III (2020-2021) - Lần 1

446 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo thay đổi lịch thi học kỳ III (2020-2021) - Lần 1 như sau

Xem chi tiết

  1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 21, Khóa 22 và sinh viên các Khóa 18, 19, 20 đăng ký trả nợ. (Theo danh sách dự thi tại http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> thông báo). 
  2. Lịch thi:

-  Theo lịch thi đính kèm (hoặc truy cập http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> lịch thi).

- Hoặc sinh viên đăng nhập bằng tài khoản cá nhân vào trang web http://online.ctim.edu.vn để xem lịch thi học kỳ III (2020-2021) - Lần 1.

 

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69