Thông báo thay đổi lịch thi môn Pháp luật học kỳ 2 (năm học 2020-2021) - Lần 2

525 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo thay đổi lịch thi môn Pháp luật học kỳ II (2020-2021) - Lần 2 như sau

Xem chi tiết

  1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 22 và sinh viên các Khóa 18, 19, 20 đăng ký trả nợ. (Theo danh sách dự thi tại http://www.ctim.edu.vn -> sinh viên -> thông báo). 
  2. Hình thức thi: Làm bài thu hoạch.
  3. Thời hạn nộp:

-  Chậm nhất là ngày 12/11/2021 (Thứ Sáu).

- Hoặc sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo   http://online.ctim.edu.vn để xem thời hạn nộp bài thu hoạch môn Pháp luật học kỳ II (2020-2021) - Lần 2.

4. Lệ phí thi lại: 130.000 đ (Thông qua ngân hàng)

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

- Số tài khoản: 3101 000 240 4908 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Nộp lệ phí thi lần 2 HK2 2020-2021 môn … cho sinh viên … Mã số SV… Khóa … Lớp…

 

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69