THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIỚI THIỆU GƯƠNG SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN PHÒNG CHỐNG COVID-19 NĂM 2021

Cùng nhìn lại hành trình của các Chiến sĩ Tình nguyện Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) tham gia phòng chống dịch tại các mặt trận trên địa bàn cả nước.

💥Cùng nhìn lại hành trình của các Chiến sĩ Tình nguyện Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) tham gia phòng chống dịch tại các mặt trận trên địa bàn cả nước.
🎉 Đồng thời hãy cùng giới thiệu những tấm gương ấy tại: https://forms.gle/jB2Tx2AooGytYrGN7
⏰ Thời gian giới thiệu gương Tình nguyện viên phòng chống Covid-19 từ nay đến hết ngày 30/11/2021. 
🥰 Đối tượng giới thiệu: Là sinh viên Trường Cao đẳng CTIM trực tiếp tham gia vào các hoạt động tình nguyện phòng chống Covid-19 tại Tp. Hồ Chí Minh và các địa phương trên cả nước.
Thịnh Trần
Gọi 0977 65 66 69
x