Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Ngày tạo 05/05/2023

 -  9.593 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-CĐBC ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Cao đẳng CTIM về ban hành Kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo đến sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 20 (2018-2021), Khóa 21 (2019-2022) và Khóa 22 (2020-2023) và các khóa tốt nghiệp trước chưa nhận bằng tốt nghiệp về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đợt 1 năm 2023 như sau:

 

** Thông báo về đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 

 

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69