Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2022 - Đợt 1

1.971 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo đến sinh viên trình độ cao đẳng khóa 20 (2018-2021) và các khóa tốt nghiệp vào năm 2020 (khóa 19) và năm 2019 (khóa 18) chưa nhận bằng tốt nghiệp về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2022 - Đợt 1 như sau :

http://

Phòng Đào tạo
x

 

Gọi 0977 65 66 69