Thông báo về đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ III (2019-2020) - Đợt 1

Ngày tạo 26/05/2020

 -  1.404 Lượt xem

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) trả nợ Học kỳ III theo Kế hoạch như sau:

Phòng Đào tạo
Gọi 0977 65 66 69