Thông báo về phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019-2020

Ngày tạo 03/07/2020

 -  1.186 Lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo về việc phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:

1.   Đối tượng: Tất cả sinh viên đã tham dự kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019-2020.

2.   Thời gian:

-  Thời gian nhận đơn: Từ ngày 15/7/2020 đến 24/7/2020.

-  Thời gian thông báo kết quả: Từ ngày 12/8/2020 đến 14/8/2020.

3.   Lệ phí: Lệ phí phúc khảo 100.000 đ/01 học phần.

4.  Thủ tục: Xem chi tiết

phongkhaothi
x

 

Gọi 0977 65 66 69